โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2561

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 59 วันที่ประกาศ : 08-03-2562 ไฟล์ :


news%20system/โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2561

... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2561
... วันนี้ ( 8 มี.ค.62 ) ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 ประจำการศึกษา 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโครงการ การจัดงานดังกล่าวเพื่อแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2561 ในเด็กนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรง และแสดงความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ฐานบูรณาการวิทย์คณิต ฐานภาษาไทยน่ารู้ ฐานภาษาต่างประเทศ ฐานพลศึกษาพาเพลิน ฐานน้องหนูอนุบาล ฐานสังคมน่ารู้สู่โรงเรียนปลอดขยะ ฐานศิลป์สร้างสรรค์ เป็นต้น

1617

1617

1617

1617

1617

1617