เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสตรีเพื่อความเสมอภาค

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 77 วันที่ประกาศ : 08-03-2562 ไฟล์ :


news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสตรีเพื่อความเสมอภาค

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสตรีเพื่อความเสมอภาค
... เมื่อวันนี้ 8 มีนาม 2562 ที่ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ วันสตรีสากล” ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสตรีเพื่อความเสมอภาค ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ให้มีความเท่าเทียม เสมอภาคมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีให้เข้ามามีบทบาทในหน้าที่ต่างๆ ในชุมชน สังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพระยะสั้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ การมอบโล่เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ทั้ง 11 ชุมชน ไฮไลท์ของกิจกรรมอยู่ที่การประกวดแม่บ้านงามสุขภาพดี โดยแต่ละชุมชน ได้จัดส่งตัวแทนแม่บ้านที่มีความพร้อมทั้งรูปร่าง หน้าตา บุคลิกดีเข้าร่วมประกวด ทั้ง 11 ชุมชน รวม 11 คน ซึ่งแต่ละคนที่ร่วมประกวดรวมทั้งพี่เลี้ยงต่างจัดเต็ม ทั้งการแต่งกายชุดพื้นเมือง เสื้อผ้า หน้าผม และเตรียมความสามารถมาพร้อมประกวดบนเวที ทั้งร้องเพลง รำวง เต้น ชนิดไม่ยอมกัน ท่ามกลาง สตรี แม่บ้าน ประชาชน และผู้ร่วมงานที่มาเชียร์ให้กังใจจำนวนมาก
... สำหรับ ผลประกวดแม่บ้านสุขภาพดี ประจำปี 2562 นางวิมลวรรณ ซาวฟู แม่บ้านชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 คว้ารางวัลแม่บ้านสุขภาพดี ประจำปี 2562 ไปครอง ได้ รับเงินรางวัล 2,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย ส่วนรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ นางอำพร สุติวงศ์ แม่บ้านชุมชนบ้านฮ่องกอก หมู่ 4 รับเงินรางวัล 1,500 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ นางนลินทิพย์ สุรินต๊ะ แม่บ้านชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางจุรีรัตน์ วงศ์สถาน แม่บ้านชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ 9 รับเงินรางวัล 1,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพายไปครอง

1618

1618

1618

1618

1618

1618