จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 36 วันที่ประกาศ : 31-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

... วันนี้ ( ๓๑ ก.ค.๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ ลำน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนที่จะได้คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช น้ำมีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดีขึ้น

1709

1709

1709

1709

1709

1709