ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 36 วันที่ประกาศ : 09-09-2562 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง

... วันนี้ ( ๙ ก.ย.๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ อาคารมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ พร้อมนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำพูน นำโดย นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศบาลนครลำปาง นำคณะกรรมการชุมชนต้นแบบ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๕ คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงาน ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ และการบริหารจัดการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน กับการประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาในชุมชน ท้องถิ่นต่อไป .-

1743

1743

1743

1743