สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายทองฤทธิ์ ถึง สวนนายจรัญ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 68
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ลำเหมืองลึก ตั้งแต่อาคารเก็บของชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 84
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายมณฑล หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ร่องน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 88
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ เลียบลำเหมืองปิงห่าง จากบ้านนายนิคม ถึงแยก ป่ายาง หมู่ที่ ๒ บ้านกอม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 62
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณ หน้าวัดป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเห็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 76
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มีนาคม 2566
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๖-๐๐๓ สายหน้าวัดป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 50
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๖-๐๐๑ สายบ้าน พ.อ.อ.มนู จั่นอาจ บ้านกอม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลอุโมงค์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 52
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 48
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 52
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 538
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 มกราคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 49
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๖-๐๐๑ สายบ้าน พ.อ.อ.มนู จั่นอาจ บ้านกอม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 81
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๖-๐๐๓ สายหน้าวัดป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 95
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 ธันวาคม 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 28
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 ธันวาคม 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายหัวฝายเหนือ ถึง กองปู๋เต๋ บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 36
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 ธันวาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๖-๐๐๓ สายหน้าวัดป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 79
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๓๖-๐๐๑ สายบ้าน พ.อ.อ.มนู จั่นอาจ บ้านกอม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 70
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 115
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 ตุลาคม 2565
สรุปพิจารณาผล ประจำเดือน กันยายน 2565
ผู้อ่าน 99
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 กันยาน 2565
สรุปพิจารณาผล ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ผู้อ่าน 95
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 กันยาน 2565
สรุปพิจารณาผล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ผู้อ่าน 103
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 สิงหาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 157
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 141
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 138
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ บริเวณ ซุ้มประตูหมู่บ้านถึงบ้านนายทวี บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 196
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย ๑๗ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 179
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ทางแยกบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 229
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องCCTV พร้อมติดตั้ง (งบประมาณค้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 209
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ ภายในหมู่บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 225
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2564
ผู้อ่าน 214
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2564
ผู้อ่าน 193
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง บริเวณ ภายในหมู่บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 217
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 234
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 221
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณ ข้างบ้านนายเฉลิม เผ่าก๋า ถึง บ้านอุทุมพร มณีขัตย์ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 195
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 219
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 235
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 244
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศข้อมูลสาระสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายกลางบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 230
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศข้อมูลสาระสัญญาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 211
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 185
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 226
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายกลางบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 220
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 216
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 217
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 207
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 207
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายกลางบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไล์แนบ
ผู้อ่าน 206
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กันยาน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 213
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กันยาน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้อ่าน 202
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กันยาน 2564
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 223
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยาน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 225
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กันยาน 2564
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 216
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗
ผู้อ่าน 198
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร บริเวณบ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓
ผู้อ่าน 191
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยชวาลา บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓
ผู้อ่าน 196
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 237
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 250
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 213
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 152
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์9
ผู้อ่าน 199
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์8
ผู้อ่าน 192
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยชวาลา บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร และ มีทางเชื่อม ๑๒.๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๗.๕๐ ตารางเมตร ด
ผู้อ่าน 225
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ SML บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 223
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ข้างวัดแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 223
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซุ้มประตูสี่แยกหน้าบ้านนายยรรยง สาริขิต บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 222
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์7
ผู้อ่าน 181
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซุ้มประตูสี่แยกหน้าบ้านนายยรรยง สาริขิต บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 230
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ข้างวัดแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 216
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ SML บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 227
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 224
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ข้างอาคาร อสม. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
ผู้อ่าน 261
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มิถุนายน 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์6
ผู้อ่าน 198
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของชุมชน บริเวณ บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 226
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 พฤษภาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์5
ผู้อ่าน 173
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์4
ผู้อ่าน 178
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ข้างอาคาร อสม. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 246
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ข้างอาคาร อสม. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 206
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 214
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ก. รถส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 281
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 เมษายน 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 210
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นี่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ก. รถส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 256
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่งของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 132
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นี่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ก. รถส่วนกลาง)
ผู้อ่าน 121
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มีนาคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 210
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มีนาคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 173
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์3
ผู้อ่าน 176
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มกราคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 171
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มกราคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 169
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หน้าบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรายคำ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเเบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดรา
ผู้อ่าน 352
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์1
ผู้อ่าน 169
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หน้าบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรายคำ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเเบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
ผู้อ่าน 372
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หน้าบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรายคำ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเเบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ผู้อ่าน 381
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 179
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 378
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 กันยาน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 389
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 กันยาน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
ผู้อ่าน 342
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กันยาน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 350
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 กันยาน 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ผู้อ่าน 146
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยาน 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 323
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 กันยาน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้
ผู้อ่าน 349
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 กันยาน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 328
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 สิงหาคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์2
ผู้อ่าน 165
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณซอย ๑๖ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาวรวม ๒๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยว
ผู้อ่าน 360
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 380
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณซอย ๑๖ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาวรวม ๒๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
ผู้อ่าน 354
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องกอก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 347
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเม
ผู้อ่าน 323
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.อุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 337
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 349
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราค
ผู้อ่าน 311
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.อุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 326
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 333
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องกอก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 323
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมใบมีดดันดินและยางรองกันรอยขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 364
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 323
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 348
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 377
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 362
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มกราคม 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านฮ่องกอก หมู่ ๔ และบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 382
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 406
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านฮ่องกอก หมู่ ๔ และบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 347
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 340
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้อ่าน 312
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 307
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 ธันวาคม 2562
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 322
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้อ่าน 303
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ พร้อมเทรเลอร์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้อ่าน 314
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามทไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 318
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์และโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้อ่าน 312
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 337
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กันยาน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ 5,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 378
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กันยาน 2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 337
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยาน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 310
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 กันยาน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 338
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่น บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 409
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 สิงหาคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 354
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 345
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 354
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กรกฎาคม 2562
“ ANTI-CORRUPTION ”ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
ผู้อ่าน 403
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 376
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 365
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 395
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดร
ผู้อ่าน 377
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 361
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 เมษายน 2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 352
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 เมษายน 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตามไๆฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 352
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบ)
ผู้อ่าน 398
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 378
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 367
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 361
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 389
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณบ้านป่าลาน หมู่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 346
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overley) บริเวณหมู่ที่ ๑,๔, ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 397
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 มกราคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๒ , ๖ , ๙ , ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 406
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มกราคม 2562
เทศบาลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๕ , ๖ , ๗ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 353
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มกราคม 2562
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ผู้อ่าน 405
สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 402
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๙ , ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 373
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาบริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 และ บ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 414
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 439
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 ตุลาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 392
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 กันยาน 2561
... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ
ผู้อ่าน 519
สมพร สุยะ 18 กันยาน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยข้างอาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ตะวันออก หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล
ผู้อ่าน 376
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 กันยาน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ขยายไล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไพล์แนบ)
ผู้อ่าน 365
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 กันยาน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 383
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยาน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ ซอยธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หมู่ที่ ๗ บ้านเชตวัน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 403
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๕ , ๙ , ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 328
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 306
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์เเนบ
ผู้อ่าน 338
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มิถุนายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 276
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 มิถุนายน 2561
ผู้อ่าน 346
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 283
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ ,๔ , ๑๐ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 282
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 288
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 311
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 332
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 302
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 347
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 349
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
ผู้อ่าน 406
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 408
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 395
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 378
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 356
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 4,6,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์เกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 318
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 266
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งมุ้งรวดและราวกันตก บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 297
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถมดินบดอัด บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 267
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเว๊ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 234
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงคดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 256
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศการรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 258
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 377
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กันยาน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 256
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลอุถโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 685
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 สิงหาคม 2560
ประกาศผลประมูจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3,4,7,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 สิงหาคม 2560
ประการประมูลงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน และ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4, 7, 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 337
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หน้าวัดป่าลาน หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 495
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 471
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสุสาน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 502
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 502
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างก่อสร้างโรงน้ำดื่มชุมชน บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 550
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 534
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 เมษายน 2560
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7, 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 487
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหลังคาเพดานอาคารออมทรัพย์ บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 262
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มีนาคม 2560
ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 353
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รา่ยละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 252
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 511
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 458
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาติดตั้งกระจกโค้งมน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 265
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1, 6 , 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 410
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือน บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 505
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงใส้เดือน บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม. 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 256
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 511
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มกราคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 247
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มกราคม 2560
ประกาศประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ เสรอมผิวจราจรแอสฟัลท์ บริเวณ หมู่ที่ 1,6,9,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 316
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 6 รายการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวั้ดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 300
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 130 แรงม้า ยกกระเช้าสูง 10 เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 344
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 305
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง้สริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2, 7, 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 376
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 331
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 และ ดินถม หมู่ที่ 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 352
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 350
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเ้ทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ตุลาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดกำหนดการและราคากลาง ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย)
ผู้อ่าน 364
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 521
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเจาะบาดาล บริเวณ หมู่ที่ 3, 4 , 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แอนบ)
ผู้อ่าน 264
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ที่ 3,4,7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 292
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2559
เทศบาลตำบลอุึโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ เดินท่อน้ำบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบท้าย)
ผู้อ่าน 434
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 กันยาน 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสรางติดตั้งระบบน้ำสะอาดบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 335
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 กันยาน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางและกำหนดการต่างๆ ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 375
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 สิงหาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 406
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 สิงหาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานออกกำลังกายและนันทนาการ บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 330
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 439
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 พฤษภาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 381
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 327
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 397
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 455
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 381
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัีดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 395
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาข้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 450
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 287
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 กุมภาพันธ์ 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำสะอาด บริเวณ หมู่ที่้ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 293
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 กุมภาพันธ์ 2559
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1,6,7,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 327
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 กุมภาพันธ์ 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 270
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2559
ประกาศการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 345
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 1,2,4,5,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 391
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 ธันวาคม 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 258
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 ธันวาคม 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ หมู่ที่ 4,5,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 265
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตดลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบน้ำพุและม่านน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 297
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3,5,8,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงรคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 270
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 ตุลาคม 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูตัวหนอน) บริเวณ ฆมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 240
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ตุลาคม 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 360
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 474
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนราด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 390
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบท้าย)
ผู้อ่าน 345
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 ตุลาคม 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบท้าย)
ผู้อ่าน 388
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 365
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 กันยาน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 338
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 402
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 280
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องกองช่างและห้องกองการศึกษา บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 293
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 311
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ปิงห่าง บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 331
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายวีฒนธรรม ป่าเห็ว - ริมปิง บริเวณ หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 288
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)เอกสารตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 297
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 268
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 279
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
ผู้อ่าน 281
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 283
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 271
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และ รางระบายน้ำ คสล. บริเวณ หมู่ที่ 1,2,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ( รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 391
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกำาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4,5,6,8,9,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 390
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตลำเหมือง บริเวณหมู่ที่ 3,4,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 294
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 3) เอกสารตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 293
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 290
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1, 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟร์แนบ)
ผู้อ่าน 276
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูย จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 314
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปูยางสนามเด็กเล่น บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,8,9,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 306
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 277
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA พร้อมติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอัตโนมัติเสียงตามสายระบบ 420.200 MHz บริเวณ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 และ หมู่ที่ 9 (2 จุด) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 265
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 403
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 293
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลา บริเวณ ข้างวัดป่าลาน หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 268
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.2) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 263
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 273
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว (ห้องน้ำ) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 276
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3, 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 278
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3,4,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 281
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2557
ประกาศสอลบราคราซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 313
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 329
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 270
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามแนบ)
ผู้อ่าน 272
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 ตุลาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 278
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ
ผู้อ่าน 265
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 349
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กันยาน 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 (ค้างจ่าย) และ ปีงบประมาณ 2557
ผู้อ่าน 321
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 กรกฎาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ สวนสาธารณปิงห่างหน้าเวทีกาดมั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 306
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายเขตติดต่อภายในหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 2,4,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 299
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 422
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
ผู้อ่าน 374
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 พฤษภาคม 2557
แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำงวดที่ 1 ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้อ่าน 282
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2557
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 7,8,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2557
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 319
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1,5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 310
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 268
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มีนาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มีนาคม 2557
ประกาศสอบราคาต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 312
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มีนาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค 1 บริเวณ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 279
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 274
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และ กำแพงกันดิน บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 275
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 271
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กุมภาพันธ์ 2557
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,7,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 289
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2557
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 289
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2557
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 7,8,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 227
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อม ราวกันตก บริเวณ ม. 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 239
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 229
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ทำการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 373
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ทำการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 459
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบลายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 293
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายเขตติดต่อภายในหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 2,4,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 289
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 282
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 4, 6 , 9, 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 291
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บของ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 279
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มกราคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 258
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 มกราคม 2557
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อ่าน 369
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 ธันวาคม 2556
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1,7,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 291
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 ธันวาคม 2556
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 343
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม ประเภทเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 10 หลัง
ผู้อ่าน 309
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤศจิกายน 2556
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้อ่าน 274
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 301
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 319
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2556
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 5,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 300
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 310
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูตัวหนอน บริเวณ หมู่ที่ 5,7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 333
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 293
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขอนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 311
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 381
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกดีเซล) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 320
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
ก่อสร้างลานออกกำลังกายและนันทนาการ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 296
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2556
ก่อสร้างลานออกกำลังกายและนันทนาการ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 284
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2556
จ้างเหมาก่อสร้างถนนอคกรีตเสริมเหล็ก และ กำแพงกันดิน บริเวณ หน้าวัดชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 355
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 กันยาน 2556
จ้างเหมาก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกั้นน้ำ และประตูน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 5,7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 814
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤษภาคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามแบบเทศบาลกำหนด
ผู้อ่าน 403
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริเหล็ก ผนังกั้นน้ำ และประตูน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 5,7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 554
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านไร่ตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 418
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ 1 ชั้น บริเวณบ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 399
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (ครั้งที่2)
ผู้อ่าน 470
ธุรการกลางสภา 26 มีนาคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนดินถม บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 347
ธุรการกลางสภา 14 มีนาคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1,6,9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 389
ธุรการกลางสภา 14 มีนาคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 401
ธุรการกลางสภา 27 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายไหล่ถนน บริเวณ หมู่ที่ 1,5,6,9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 348
ธุรการกลางสภา 20 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 5,7,8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 414
ธุรการกลางสภา 20 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 418
ธุรการกลางสภา 4 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาซื้อที่ดิน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 377
ธุรการกลางสภา 28 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และ วางท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6,7,9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 5 โครงการ
ผู้อ่าน 436
ธุรการกลางสภา 15 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ จำนวน 7 รายการ
ผู้อ่าน 479
ธุรการกลางสภา 10 มกราคม 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 405
ธุรการกลางสภา 25 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ
ผู้อ่าน 395
ธุรการกลางสภา 25 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายพนังหนองป่าแพ่ง หมู่ 25 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 346
ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(เต็นท์) ขนาด 4เมตร คูณ 8เมตร จำนวน 12 หลัง
ผู้อ่าน 487
ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 349
ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 367
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารบ้านพักคนงาน บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 605
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Ocerlay) บริเวณถนนสายวัฒนธรรม บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 458
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 341
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผู้อ่าน 337
ธุรการกลางสภา 25 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 บริเวณบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 343
ธุรการกลางสภา 25 ตุลาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียว พร้อมติดตั้งประตูม้วน ศาลาหน้าวัดป่าเห็ว บริเวณบ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 345
ธุรการกลางสภา 25 ตุลาคม 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายข้างวัดแม่ร่องน้อย-บ้านไร่(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 11- หมุ่ที่ 8 สายหลังสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 7-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระ
ผู้อ่าน 557
ธุรการกลางสภา 18 ตุลาคม 2555
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
ผู้อ่าน 345
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 กันยาน 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 345
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 374
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 493
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่าระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเชตวัน หมู่ที่ 7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 548
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายลำพูน - เชียงใหม่ และ ถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 596
ธุรการกลางสภา 9 สิงหาคม 2555
(ยกเลิก) เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนลำพูน-เชียงใหม่ และถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ยกเลิก)
ผู้อ่าน 384
ธุรการกลางสภา 6 สิงหาคม 2555
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น บริเวณ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 566
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2, 9, 10, 11 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 369
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายไหล่ถนน บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 588
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 351
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 650
ธุรการกลางสภา 13 มิถุนายน 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 577
ธุรการกลางสภา 29 พฤษภาคม 2555
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น บริเวณอาคาร อสม. หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 361
ธุรการกลางสภา 29 พฤษภาคม 2555
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 573
ธุรการกลางสภา 29 พฤษภาคม 2555
สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 506
ธุรการกลางสภา 23 พฤษภาคม 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑. ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 545
ธุรการกลางสภา 21 พฤษภาคม 2555
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,3,6 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 349
ธุรการกลางสภา 15 พฤษภาคม 2555
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น บริเวณ บ้านไร่ หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 417
ธุรการกลางสภา 15 พฤษภาคม 2555
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สายด่วนปลัดเทศบาล
09-3139-9273
สื่อสังคมออนไลน์
ลิงค์หน่วยงาน

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 108