สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวสารงานงบประมาณ

ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 23
ผู้อ่าน 4
งานงบประมาณ 26 กันยาน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 24
ผู้อ่าน 3
งานงบประมาณ 26 กันยาน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 25
ผู้อ่าน 4
งานงบประมาณ 26 กันยาน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 22
ผู้อ่าน 18
งานงบประมาณ 5 กันยาน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21
ผู้อ่าน 16
งานงบประมาณ 31 สิงหาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 18
ผู้อ่าน 18
งานงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 19
ผู้อ่าน 15
งานงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 20
ผู้อ่าน 27
งานงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17
ผู้อ่าน 31
สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16
ผู้อ่าน 32
สมพร สุยะ 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15
ผู้อ่าน 26
สมพร สุยะ 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14
ผู้อ่าน 29
สมพร สุยะ 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13
ผู้อ่าน 37
สมพร สุยะ 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12
ผู้อ่าน 25
สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11
ผู้อ่าน 32
สมพร สุยะ 28 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10
ผู้อ่าน 24
สมพร สุยะ 21 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9
ผู้อ่าน 69
งานงบประมาณ 29 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนเปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน 73
งานงบประมาณ 16 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8
ผู้อ่าน 71
งานงบประมาณ 2 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7
ผู้อ่าน 98
งานงบประมาณ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6
ผู้อ่าน 89
งานงบประมาณ 31 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
ผู้อ่าน 88
งานงบประมาณ 18 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
ผู้อ่าน 94
งานงบประมาณ 22 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
ผู้อ่าน 96
งานงบประมาณ 1 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ผู้อ่าน 96
งานงบประมาณ 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน 102
งานงบประมาณ 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 312
สมพร สุยะ 16 กันยาน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12
ผู้อ่าน 306
สมพร สุยะ 13 กันยาน 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อ่าน 302
สมพร สุยะ 3 กันยาน 2564
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6
ผู้อ่าน 389
ธุรการกลางสภา 4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
ผู้อ่าน 415
ธุรการกลางสภา 25 มกราคม 2564
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ผู้อ่าน 394
ธุรการกลางสภา 6 มกราคม 2564
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ครั้งที่ 3
ผู้อ่าน 341
ธุรการกลางสภา 22 ธันวาคม 2563
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
ผู้อ่าน 390
ธุรการกลางสภา 2 ธันวาคม 2563
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน 350
ธุรการกลางสภา 24 พฤศจิกายน 2563
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6
ผู้อ่าน 357
ธุรการกลางสภา 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 14
ผู้อ่าน 328
ธุรการกลางสภา 5 ตุลาคม 2563
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 15
ผู้อ่าน 329
ธุรการกลางสภา 5 ตุลาคม 2563
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10
ผู้อ่าน 336
ธุรการกลางสภา 5 ตุลาคม 2563
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 16
ผู้อ่าน 358
ธุรการกลางสภา 5 ตุลาคม 2563
ประกาศการโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13
ผู้อ่าน 365
ธุรการกลางสภา 1 กันยาน 2563
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9
ผู้อ่าน 348
ธุรการกลางสภา 18 สิงหาคม 2563
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 918
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2560
โอนงบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน 1072
ธุรการกลางสภา 15 ธันวาคม 2559
สรุปงบประมาณปี 2559
ผู้อ่าน 1070
รัชนี ศรีธิหล้า 9 พฤศจิกายน 2559
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 954
สมพร สุยะ 30 กันยาน 2559
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 4
ผู้อ่าน 1497
ศิริขวัญ แก้วใจ 24 เมษายน 2557
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
ผู้อ่าน 1203
ศิริขวัญ แก้วใจ 24 เมษายน 2557
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน 1240
ศิริขวัญ แก้วใจ 24 เมษายน 2557
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่
ผู้อ่าน 974
ศิริขวัญ แก้วใจ 26 มีนาคม 2557
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ผู้อ่าน 787
ศิริขวัญ แก้วใจ 26 มีนาคม 2557
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สายด่วนปลัดเทศบาล
09-3139-9273
สื่อสังคมออนไลน์
ลิงค์หน่วยงาน

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 108