สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวเด่นเทศบาล

แสดงข่าวทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด
แสดงข่าวทั้งหมด
แสดงข่าวทั้งหมด
แสดงข่าวทั้งหมด
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
บริการสาธารณะ
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นางจันทรา เกียรติเจริญ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สายด่วนปลัดเทศบาล
09-3139-9273
สื่อสังคมออนไลน์
ลิงค์หน่วยงาน

กระดานสนทนา

มีคนนำขยะมาทิ้งหน้าบ้าน คนหมู่ 10

19 ม.ค. 2566 0 183

ขอตัดหญ้าถนนริมน้ำกวง ชาวบ้านไร่

16 มี.ค. 2565 1 808

ร้องเรียนกลิ่นเหม็น จำรัส อินต๊ะโมงค์

12 ก.ค. 2562 0 1111

ขอร้องเรียนการเผาขยะในเขตหมู่บ้าน ชาวบ้านผู้หวังดี

26 มิ.ย. 2562 0 1022

รบกวนซ่อมถนน คนใช้รถใช้ถนน

16 มี.ค. 2562 1 1039

ซ่อมแซมถนน ผู้สัญจร

11 ก.ย. 2561 2 987

ถนนลอดใต้สะพานบ้านไร่ คนอุโมงค์

28 ก.ค. 2561 0 984

สามารถ post ได้ไหม man

23 มิ.ย. 2561 1 1018

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 108