เทศบาลตำบลอุโมงค์

www.umongcity.go.th

วันที่ 24 มกราคม 2564
ข่าวเด่นเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีทำบุญเปิดถนนใหม่ “ถนนทางลอดใต้สะพาน” บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

... เช้าวันนี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) เวลา ๐๗.๓๐ น.นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แสดงความยินดีกับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ ที่ได้ถนนใหม่ พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยร่วมตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ ในพิธีเปิดถนนทางลอดใต้สะพาน ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างโดยงบประมาณของเทศบาลตำบลอุโมงค์ งบประมาณจำนวน ๖๓๘,๐๐๐.๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ประชาชนมีความสุข ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มประชาชน ต่างได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง #SAVELAMPHUM #ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ www.umongcity.go.th FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

23 มกราคม 2564 126
สายตรงนายก
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
09-3139-9273
ข่าวเด่นเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีทำบุญเปิดถนนใหม่ “ถนนทางลอดใต้สะพาน” บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

... เช้าวันนี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) เวลา ๐๗.๓๐ น.นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แสดงความยินดีกับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ ที่ได้ถนนใหม่ พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยร่วมตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ ในพิธีเปิดถนนทางลอดใต้สะพาน ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างโดยงบประมาณของเทศบาลตำบลอุโมงค์ งบประมาณจำนวน ๖๓๘,๐๐๐.๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ประชาชนมีความสุข ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มประชาชน ต่างได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง #SAVELAMPHUM #ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ www.umongcity.go.th FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

23 มกราคม 2564 126

ข่าวเด่นเทศบาล

อ่านทั้งหมด
ส่วนราชการภายในเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
สื่อสังคมออนไลน์

กระดานสนทนา

ร้องเรียนกลิ่นเหม็น จำรัส อินต๊ะโมงค์

12 ก.ค. 2562 0 239

ขอร้องเรียนการเผาขยะในเขตหมู่บ้าน ชาวบ้านผู้หวังดี

26 มิ.ย. 2562 0 192

รบกวนซ่อมถนน คนใช้รถใช้ถนน

16 มี.ค. 2562 1 677

ซ่อมแซมถนน ผู้สัญจร

11 ก.ย. 2561 2 1159

ถนนลอดใต้สะพานบ้านไร่ คนอุโมงค์

28 ก.ค. 2561 0 640

สามารถ post ได้ไหม man

23 มิ.ย. 2561 1 630

โรงงานน้ำผึ้ง ปล่อยน้ำเสีย

10 พ.ค. 2561 2 574

ปล่อยน้ำเสีย

8 พ.ค. 2561 1 535

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : Umongcity@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 124