ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 791 วันที่ประกาศ : 12 ก.พ. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจของสภา รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ