เทศบาลตำบลอุโมงคดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 103 วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด