ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

" /> ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่นที่ ๖ )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่นที่ ๖ )

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 264 วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่นที่ ๖ )

... วันนี้ (๑๖ ม.ค.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน จำนวน ๒๒๐ คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ " สุขภาวะดี วิถีอุโมงค์ " ตามโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์การ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121