... เทศบาลตำบลอุโมงค์ นำเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 158 วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ นำเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก

... วันนี้ (30 เม.ย. 63) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการนำของนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ตามบ้านเรือนประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ พร้อมรณรงค์ให้คำแนะนำในการป้องกัน กำจัดยุงลายตามภาชนะ ที่มีน้ำขัง ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่น ๆ เนื่องจากในห้วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

#กำจัดยุงลาย
#พ่นหมอกควัน
#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121