ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 24 วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ รายละเอียดการประชุมตามไฟล์เอกสารที่แนบ