ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 16

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 151 วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ