... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 97 วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...

.. วันนี้ (28 ต.ค.63) ที่ ลานข้างลำน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจิตอาสาในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดใบไม้ ทำความสะอาดลานรอบลำน้ำปิงห่างฯ ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำความสะอาด ให้บริเวณดังกล่าวมีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม “ ยี่เป็งรำลึก” ตำบลอุโมงค์ กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้.-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน โทร 0 5398 3234 ต่อ 121