... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดประเพณียี่เป็ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกรักในประเพณีล้านนา และวัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 92 วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดประเพณียี่เป็ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกรักในประเพณีล้านนา และวัฒนธรรมไทย

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดประเพณียี่เป็ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกรักในประเพณีล้านนา และวัฒนธรรมไทย
... ที่ เวทีกลางน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการจัดงานฯ ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีนโยบายในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของล้านนาให้คนรุ่นหลังได้รักษาและสืบทอดกันต่อไป จึงได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เห็นความสำคัญและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกรักในประเพณีล้านนาและวัฒนธรรมไทย และสร้างความสามัคคีในชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก การประกวดโคมลอย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันทำลาบหมูสุก และการประกวดส้มตำลีลา เป็นต้น.-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121