“ สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่ว หละปูน ” ครั้งที่ 18

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 186 วันที่ประกาศ : 5 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/“ สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่ว หละปูน ” ครั้งที่ 18

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมยกระดับการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน และอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
... วันนี้ ( 5 พ.ย.63 ) เวลา 13.30 น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 18 โดย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน ส่วนราชการ และภาคเอกชน จะได้เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 18 ณ บริเวณข้างลำน้ำ ปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ในท้องถิ่น ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
... สำหรับการประชุมเตรียมการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การจัดกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานคงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมยกระดับการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ในปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ เน้นอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามแบบวิถีชาวตำบลอุโมงค์ พร้อมแนวทางการจัดในรูปแบบ new normal ตามมาตรการในการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้วย


#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ข่าว : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน. ภาพ/ข่าว
ภาพ : Jubjeep Hualon
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121