ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 133 วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์

... วันนี้ (๖ พ.ย.๖๓ ) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายคำพูน บุญเสงี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช นำผู้นำท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล อปพร. กลุ่มแม่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๑๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์การมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121