“ ทต.อุโมงค์ ” ตั้งด่านคุมเข้มป้องกันยาเสพติด ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2564 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน)

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 102 วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/“ ทต.อุโมงค์ ” ตั้งด่านคุมเข้มป้องกันยาเสพติด ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2564 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน)

... วันนี้ (10 พ.ย.63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการนำของนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ บูรณาการความร่วมมือชุดปฏิบัติการอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.ลพ. เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน,สายตรวจป่าเห็ว, เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองลำพูน และสมาชิก อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 พร้อมด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอุโมงค์ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชั่วคราวยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการค้าแรงงานต่างด้าว ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2564 ณ จุดตรวจชั่วคราว ถนนสายป่าเห็ว – ริมปิง หน้าวัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 91 คน พบผลบวก จำนวน 9 ราย ส่งศูนย์คัดกรองอำเภอเมืองลำพูน เพื่อเข้ารับการบำบัดตามขบวนการต่อไป และไม่ตรวจ 1 ราย และตรวจพบผู้มียาเสพติดไว้ในความครอบครองและเสพฯ จำนวน 1 ราย มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวน 5 เม็ด จึงได้นำตัวพร้อมของกลาง ส่งให้กับ พงส.สภ.เมืองลำพูน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121