ขอเชิญชวนเที่ยว "งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ ๑๘ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว รับลมหนาว ส่งท้ายปีเก่า ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ข้างลำน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 192 วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ขอเชิญชวนเที่ยว

“ กึ้ดเติง.. งานเชิดชูวัฒนธรรม ซอมพอไสว ไส้อั่วลำลำ เย็นน้ำปิงห่าง สง่าเฮือนห้างนา งานดีมีคุณค่า จวนกั๋นมา อุโมงค์เมืองงาม "
++ งานนี้ตี้รอคอย ++
** งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๘
.... ขอเชิญชวน ประชาชน ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว หากได้มาเยือนทางภาคเหนือ โดยเฉพาะมาที่จังหวัดลำพูน อย่าลืมแวะมาเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ ๑๘ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว รับลมหนาว ส่งท้ายปีเก่าของท่าน ในระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ข้างลำน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน สัมผัสวิถีชีวิตของคนล้านนา ชมธรรมชาติ สายน้ำ ศิลปพื้นบ้านล้านนา และวัฒนธรรมเก่าแก่กว่า ๑,๓๐๐ กว่าปี ที่เมืองลำพูนแห่งนี้
.... การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินงานภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ โดยจะมีจุดคัดกรองก่อนเข้างาน และขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย

สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121
08 5711 8869