การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ครั้งที่ 3

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 147 วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ