เทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการความร่วมมือตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 78 วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการความร่วมมือตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด

... วันนี้ (11 ม.ค.64 ) เวลา 15.30 น.นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน, ตำรวจ, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอุโมงค์,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บูรณาการความร่วมมือตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองโควิด-19 ถนนทางหลวง ลำพูน – เชียงใหม่ (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์) ตรวจสอบการเดินทางของประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนสายดังกล่าว ซึ่งเป็นถนนสายรอง สามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด โดยตรวจคัดกรอง การเดินทางข้ามเขต เน้นการตรวจคัดกรอง ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทาง พร้อมเก็บข้อมูลรายละเอียด ตามมาตรการการป้องกันโควิด – 19 โดยประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121