เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 52 วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

... วันนี้ (13 ม.ค.63) เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจิตอาสาในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด และกวาดใบไม้ ทำความสะอาด ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำความสะอาด ให้บริเวณดังกล่าวมีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม เหมาะสำหรับการผักผ่อน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121