นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีทำบุญเปิดถนนใหม่ “ถนนทางลอดใต้สะพาน” บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 216 วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีทำบุญเปิดถนนใหม่ “ถนนทางลอดใต้สะพาน” บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

... เช้าวันนี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) เวลา ๐๗.๓๐ น.นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แสดงความยินดีกับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ ที่ได้ถนนใหม่ พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยร่วมตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ ในพิธีเปิดถนนทางลอดใต้สะพาน ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างโดยงบประมาณของเทศบาลตำบลอุโมงค์ งบประมาณจำนวน ๖๓๘,๐๐๐.๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ประชาชนมีความสุข ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มประชาชน ต่างได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

#SAVELAMPHUM
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121