บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ วันแรกบรรยากาศคึกคัก

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 481 วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ วันแรกบรรยากาศคึกคัก

... วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลอุโมงค์ ได้จัดให้เป็นสถานที่สำหรับรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ก่อนจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ทำให้วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการสมัครบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของผู้ลงสมัครและกองเชียร์ที่เดินทางมาให้กำลังใจ ซึ่งต่างก็พากันเดินทางมาก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมสำหรับทุกคนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดให้มีการจับฉลากเรียงลำดับเข้าไปสมัคร โดยก่อนการจับฉลากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ทำการชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเอกสารและสิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับการรับสมัคร ซึ่งวันนี้มีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ดร.ชวิน คำบุญเรือง เป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่ออุโมงค์ ลงสมัครพร้อมลูกทีมทั้งสองเขตเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็มีคู่แข่งอย่างนายประยูร บุญธรรม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงสมัครในนามกลุ่มอุโมงค์ก้าวหน้า
... ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จะจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121