เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 67 วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564

... วันนี้ ( 17 กุมภาพันธ์ 2564 ) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ซึ่ง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ประสานความร่วมมือ ในการบูรณาการ เพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของประชารัฐ โดยร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาสมัครเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมอบรม และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทั้ง 11 ชุมชน .-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121