เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 138 วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา

... วันนี้ (๑๖ ก.ค.๖๔ ) เวลา ๐๙.๐๙ น.นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมโดยคณะผู้บริหาร ผ.ศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนชุมชน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม สืบไป

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121