นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 81 วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

>>> วันนี้ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นากเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เข้าร่วมแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน จำนวน ๕๘ แห่ง ซึ่งกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นการดำรงตำแหน่งครั้งแรก โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน แทนองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แทนองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ประธานชมรม STRONG แทนภาคประชาชนในจังหวัดลำพูน และประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดลำพูน
>>> ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงนโยบายของจังหวัดที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม ตลอดจนแก้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่ โดยร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบ และภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการกระทำทุจริตให้เป็นศูนย์ พร้อมกล่าวย้ำว่า การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น ถือเป็นการให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชน ที่จะยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ยอมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121