ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 22 วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด

งานกิจการสภา ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณางานในกิจการสภาเทศบาลและเรื่องอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม