ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 235 วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน