ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 145 วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ในวันที่ 27 กันยายน ๒๕64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดการประชุมตามเอกสารไฟล์ที่แนบ