เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 68 วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี

✅✅
... วันนี้ (4 ตุลาคม 2564 ) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาววลาสินี ตะนันกลาง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางพิมพ์ใจ จรมาศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในโอกาสที่โอนย้ายมาสู่ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมมาส่งและให้กำลังใจ โดยบรรยายการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : Chonthida Kamtha
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121