เทศบาลตำบลอุโมงค์ สำรวจ และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 75 วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ เทศบาลตำบลอุโมงค์ สำรวจ และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

>> วันนี้ ( 22 ตุลาคม 2564 ) นายกิติพัฒนน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้ทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจ และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา) ได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับถนน และลมพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย หลายหลังคาเรือน เมื่อพายุสงบลงนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกช่วยเหลือประชาชนทันที อย่างไรก็ตามจากเหตุวาตภัยครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้เร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้น มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 20 ครัวเรือน ได้ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้วประกอบด้วย กระเบื้องมุงหลังคา 340 แผ่น, กระเบื้องมุงชนิดครอบ 114 แผ่น, พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนน และเปิดเส้นทางจราจร
>> ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่ มีขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิต ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวของทางราชการ และกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากเกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ ขอให้ร่วมมือกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาล เพื่อการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ต่อไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 2517 ตลอด 24 ชั่วโมง
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121