เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีโครงการเปิดเมือง เยือนถิ่น ของดี วิถีอุโมงค์ ภายใต้กิจกรรม “ แอ่วม่วนอุโมงค์”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 139 วันที่ประกาศ : 12 พ.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีโครงการเปิดเมือง เยือนถิ่น ของดี วิถีอุโมงค์ ภายใต้กิจกรรม “ แอ่วม่วนอุโมงค์”

✅???? วันนี้ (12 พ.ย.2564) นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเปิดเมือง เยือนถิ่น ของดี วิถีอุโมงค์ ภายใต้กิจกรรม “ แอ่วม่วนอุโมงค์” โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้นำท้องที่ ร่วมในพิธีการเปิดงานครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
⏩⏩ เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ของดีภายในตำบลอุโมงค์ ซึ่งตำบลอุโมงค์มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต ของดีในพื้นที่ให้ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชม อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อนำของดีในตำบลอุโมงค์ต่อยอด สร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดลำพูน ตามโครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ” โดยนำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนตนเองมาเผยแพร่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีความเข้าใจเกิดความรัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองให้คงอยู่ สืบไป
???????? จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของคนอุโมงค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติ สายน้ำ เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา ที่ตำบลอุโมงค์ แห่งนี้ ในกิจกรรม "แอ่วม่วนอุโมงค์" เปิดเมือง เยือนถิ่น ของดีวิถีอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤศจิกายน 2564 นี้.-

กดไลค์ กดแชร์ https://www.facebook.com/visiteumong
#จวนกั๋นมากิ๋นมาแอ่วมาเช็คอินที่ตำบลอุโมงค์
#เปิดเมืองอุโมงค์
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#VisiteUmong
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121