เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (Umong Home Stay) อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ มุ่งพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน SHA และ SHA+

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 50 วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (Umong Home Stay) อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ มุ่งพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน SHA และ SHA+

>> วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564 ) ที่ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (Umong Home Stay) ตำบลอุโมงค์ จัดอบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน SHA และ SHA+ ภายใต้กิจกรรม "ชาวอุโมงค์ ดูแลกายใจซึ่งกันและกัน และกิจกรรมการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว SHA- Amazing Thailand Safety & Health Administration " เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โดยมีนายกิตติพัฒน์ ธนิภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ทั้งนี้ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย
>> โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรับนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวควบคู่กับการป้องกันโควิด-19

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ Nukhuan Yajun
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121