นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 ระดับอำเภอเมืองลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 69 วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 ระดับอำเภอเมืองลำพูน

>> วันนี้ (16 ธ.ค.64 ) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยร้อยโทถวิล จันต๊ะราชา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายเรวัต ตันตรา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 (ระดับอำเภอ) ซึ่งประกอบด้วย นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ เพื่อตรวจประเมิน พิจารณา ผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนายสุทัศน์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน ตำบลอุโมงค์ และนายสมหวัง พิบาลแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย ตำบลอุโมงค์ ซึ่งหลักการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัดจากบทบาทหน้าที่การทำงาน ตลอดทั้งปี ทั้งหมด 6 ด้าน มี 1.ด้านการอำนวยการ 2.ด้านปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย 3.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 5.ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และ สาธารณสุข 6. ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม และ อื่นๆ ให้คณะกรรมการที่มาประเมินผลงานได้พิจารณาคัดเลือก

ภาพ/ข่าว : สมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
FB/ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
☎️งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121