เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้โครงการ “ รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 99 วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้โครงการ “ รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่”

>> วันนี้ (29 ธ.ค.64 ) เวลา 15.00 น.ที่ สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก (ข้างป้อมตำรวจป่าเห็ว ) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการ “ รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบบลอุโมงค์ ร้อยโทถวิล จันต๊ะราชา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอุโมงค์ กู้ชีพ/กู้ภัย ภาคเอกชน เข้าร่วม เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
>> โครงการ “ รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่”ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนและภาคเอกชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ซึ่งในช่วงดังกล่าว มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและปัญหาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121