ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 57 วันที่ประกาศ : 6 ม.ค. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ 2565