นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 51 วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณางานในกิจการสภาเทศบาลและเรื่องอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้