รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน (สตง.)

ผู้เขียน : นารี นพบุรี เข้าชม : 41 วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน (สตง.)