ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษี ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 155 วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษี ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565