ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในกองสวัสดิการสังคม ระยะการจ้างเป็นรายเดือน (ระยะเวลา 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 142 วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในกองสวัสดิการสังคม ระยะการจ้างเป็นรายเดือน (ระยะเวลา 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565