เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 14 วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย”

>> วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ณ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
>> โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย” เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ที่อุทิศเวลาให้ทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121