Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 119 วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย

>> วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น.ที่ บริเวณสะพานศรีดอนชัย ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางสาวพวงผกา อาชา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน (อำเภอบ้านธิ) เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ร่วมนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอําเภอบ้านธิ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ฯ
>> การจัดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการพร้อมกันในทุกอำเภอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการดำเนินการได้รับการสนับสนุนเรือกาจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ขนย้ายจากจังหวัดพะเยาเข้ามาร่วมดำเนินการในครั้งนี้อีกด้วย.

#UmongSmartCity
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
????ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121