เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 35 วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565

>> วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) นำโดยนางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง (หัวหน้าทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ และให้คำแนะนำ โดยการตรวจจากเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์ดี ทีมตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมบางประเด็น เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร คณะข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้เป็นอย่างดี

#UmongSmartCity
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
????ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121