เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 159 วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>> วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายปัญญา ชูเกียรติศิริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
>> ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เตือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี (เฉพาะโครงการพัฒนา) จำนวน 134 โครงการ และโครงการที่กำลังจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 32 โครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลประจักษ์ " โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ " ณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์๑ โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายสราวุธ สมอินสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 คณะครูร่วมนำเสนอ การดำเนินการ แนะนำวิธีการใช้ และสาธิตวิธีการเรียน การสอนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ

#UmongSmartCity
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121