นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าฯ ลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตำบลอุโมงค์เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 136 วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าฯ ลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตำบลอุโมงค์เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย

>> วานนี้ ( 7 พฤษภาคม 2565 ) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางรัตนา ปันจุติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุประวีณ์ ศรีพลพรรค นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ในโอกาศลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 ราย
>> โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความห่วงใยผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินการประสานงานนายอำเภอในแต่ละพื้นที่และท้องถิ่น โรงพยาบาล รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ผู้ป่วยและผู้พิการเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป.

#UmongSmartCity
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
???? ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121