เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลอุโมงค์ จัดอบรม ฟื้นฟูความรู้แก่ผู้นำชุมชนในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหายใจแบบอัตโนมัติ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 131 วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลอุโมงค์ จัดอบรม ฟื้นฟูความรู้แก่ผู้นำชุมชนในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหายใจแบบอัตโนมัติ

>> วันนี้ ( 9 พฤษภาคม 2565 ) ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแก่ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีนางพิมนภา ใบยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติช่วยเหลือคนชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และฝึกทักษะการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จากการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED รูปแบบการอบรมได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ สอน สาธิต และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
>> โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลำพูน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลประชาชนตำบลอุโมงค์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงที ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป.-

#UmongSmartCity
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
???? ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121