ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นี่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ก. รถส่วนกลาง)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 50 วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด