เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 108 วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จังหวัดลำปาง

>> วันนี้ (2 กันยายน 2565) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางสาววารุณี งามพานิชกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นำโดยนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะ จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นแนวทางการดำเนินงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต่อไป.-

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
>ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ www.umongcity.go.th
>งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121