เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันเยาวชน ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 112 วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันเยาวชน ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

>>วันนี้ ( 20 กันยายน 2565 ) ที่ หอประชุมวิจิตรไพบูลย์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันเยาวชน ประจำปี 2565 พร้อมมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่นตำบลอุโมงค์ จำนวน 10 ประเภท โดยมี นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในการหาประสบการณ์ให้กับตนเอง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการและความถนัดในด้านต่างๆ ของเด็ก เยาวชน ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างทักษะ กีฬา ภาษา ดนตรี ศิลปะ ทั้งนี้ภายในโครงการ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศเยาวชนดีเด่นตำบลอุโมงค์ การอบรมเยาวชนไทยกับการใช้ชีวิตยุควิถีใหม่ และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง เป็นต้น

#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
*ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
*งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121